Мандах эрдэм сэтгүүл

Мандах их сургуулиас эрхлэн гаргаж буй 

эрдэм шинжилгээний сэтгүүл

Мэдээ

Хэвлэгдсэн дугаар

Мандах Эрдэм сэтгүүлийн 9 дэх дугаар хэвлэгдлээ

Мандах Эрдэм сэтгүүл 9 дэх шинэ дугаартаа өгүүлэл хүлээн авч байна

Мандах Их Сургуулиас хагас жил тутам эрхлэн гаргадаг “Мандах Эрдэм” сэтгүүлийн #9 дэх шинэ дугаартаа эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага, нийгэм хүмүүнлэг, инженер болон мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэвлэгдэх эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлийг хүлээн авч эхэллээ.

Өгүүлэл хүлээн авах хугацаа: 2023.05.05

Хүлээн авах хаяг: http://journal.mandakh.org/index.php/өгүүлэл-илгээх/

Утас: 8911-8503

Мандах Эрдэм сэтгүүл 8 дах шинэ дугаартаа өгүүлэл хүлээн авч байна

Мандах Их Сургуулиас хагас жил тутам эрхлэн гаргадаг “Мандах Эрдэм” сэтгүүлийн #8 дах шинэ дугаартаа эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага, нийгэм хүмүүнлэг, инженер болон мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэвлэгдэх эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлийг хүлээн авч эхэллээ.


Өгүүлэл хүлээн авах хугацаа: 2022.12.01

Хүлээн авах хаяг: journal@mandakh.edu.mn

Утас: 8911-8503